Skip to content

FiNNO đồng hành cùng hệ sinh thái

Đổi mới Sáng tạo tại Việt Nam

Chuyển đổi Đổi mới

Hỗ trợ các Doanh nghiệp định hình, kiểm chứng và phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp. Qua đó phát triển nền kinh tế tại địa phương

Ươm mầm Sáng tạo

Các chương trình Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp giúp đối tượng sinh viên học sinh có những kiến thức nền tảng và có thể biến Ý tưởng thành Sản phẩm - dịch vụ thực tế

Xây dựng Nền tảng

Giúp Giảng viên tại các trường nâng cao năng lực Đổi mới Sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc kiến tạo thế hệ sáng tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học tai Việt Nam

Xây dựng và chuyển đổi

Đổi mới Sáng tạo

với các chuyên gia giàu kinh nghiệm

FiNNO - ThS Trương Thanh Hùng

ThS. Trương Thanh Hùng

FiNNO - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Dũng

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Dũng

Liên hệ nhận

Thông tin từ FiNNO

Liên hệ với FiNNO

Chúng tôi tin tưởng đổi mới sáng tạo sẽ thay đổi gốc rễ, mang lại sự phát triển và cuộc sống tốt hơn cho mọi người. FiNNO Venture không ngừng nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo, huấn luyện mới về đổi mới sáng tạo nhằm giúp cá nhân và tổ chức phát triển. Chúng tôi mơ ước là một trong những đơn vị hàng đầu thế giới giúp bạn chuyển biến và hành động theo tư duy sáng tạo.

Đăng ký liên hệ