Skip to content

Xây dựng đội ngũ cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam tháng 6/2022

Trong tháng 6/2022, các chương trình hợp tác về Đào tạo cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành đội ngũ cố vấn (Mentor) – một thành phần rất cần thiết trong Hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương và quốc gia, với sự đồng hành của Ông Trương Thanh Hùng – Chủ tịch FiNNO Group – Phó chủ tịch Hội đồng cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam – VSMA tham gia với vai trò chuyên gia.

Xuyên suốt chuỗi đào tạo, đã đi qua 3 tỉnh thành: Bình Định, Huế, Quảng Ngãi, với sự tham gia của khoảng 80 học viên là các doanh nhân, quản lý cấp cao doanh nghiệp, giảng viên có tham gia quản lý doanh nghiệp, cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp tại các địa phương và các tỉnh lân cận.

FiNNO - Khóa đào tạo Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tại Huế 11-12/6/2022
Khóa đào tạo Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo tại Huế 11-12/6/2022

Thông qua hoạt động đào tạo cố vấn KN ĐMST, sứ mệnh mà FiNNO Group hướng đến là xây dựng một đội ngũ cố vấn có tâm huyết, có mong muốn và sẵn sàng đồng hành lâu dài cùng Hệ sinh thái khởi nghiệp các địa phương và trên toàn quốc, thúc đẩy và dẫn dắt các dự án khởi nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

FiNNO - Khóa đào tạo Cố vấn Khởi nghiệp tại Bình Định 7-9/6/2022
Khóa đào tạo Cố vấn Khởi nghiệp tại Bình Định 7-9/6/2022
FiNNO - Hội nghị Cố vấn Khởi nghiệp tại Quảng Ngãi 18/6/2022
Khóa đào tạo Cố vấn Khởi nghiệp tại Quảng Ngãi 18/6/2022

Tổng hợp FiNNO.vn