Hiểu và Thực hành Đổi mới Sáng tạo

với FiNNO

Tập hợp các bài viết chuyên đề về đổi mới sáng tạo của tập thể FiNNO Group trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện và tư vấn Đổi mới Sáng tạo tại Việt Nam

Tư duy Khởi nghiệp Sáng tạo trên thực tế trông như thế nào? #E.M.101

Mô hình kinh doanh chuyên sâu: Khách hàng có vai trò thế nào? #1

Mô hình kinh doanh: Vì sao? Như thế nào?

Vượt qua những trở ngại để đổi mới doanh nghiệp

Đổi mới doanh nghiệp thành công từ-A-đến-F

Xây dựng sự tự tin sáng tạo

Entrepreneur và Doanh nhân, liệu chúng ta có hiểu đúng không?

Làm thế nào xây dựng chân dung khách hàng?

4 nguyên tắc nên biết khi sáng tạo trong tập thể

Phát triển khách hàng quan trọng như thế nào?

Nhà Cải cách và Doanh nhân có khác nhau không?

S.I.M.P.L.E. nên trước S.M.A.R.T.