Skip to content
FINNO - Đổi mới Sáng tạo

Chúng tôi hỗ trợ tổ chức

như công ty khởi nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ tổ chức

Thay đổi, Đổi mới, Sáng tạo

như công ty khởi nghiệp

Chúng tôi cung cấp nền tảng thúc đẩy các nhân tố trong tổ chức sáng tạo và phát triển từ ý tưởng thành sản phẩm thành công

 • Ý tưởng

  Chuyển đổi cá nhân sáng tạo, tạo dựng ý tưởng đột phá

 • Ươm mầm

  Xây dựng hệ sinh thái đổi mới, giải quyết vấn đề sáng tạo

 • Phát triển

  Xây dựng nền móng sáng tạo trong tổ chức, doanh nghiệp

 • Đổi mới

  Thực hiện quá trình đổi mới liên tục cho doanh nghiệp

Ý tưởng

Chuyển đổi cá nhân sáng tạo, tạo dựng ý tưởng đột phá

Ươm mầm

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới, giải quyết vấn đề sáng tạo

Phát triển

Xây dựng nền móng sáng tạo trong tổ chức, doanh nghiệp

Đổi mới

Thực hiện quá trình đổi mới liên tục cho doanh nghiệp

Thành công chuyển đổi

Đổi mới Sáng tạo

Sứ mệnh của FiNNO: Mang lại các chương trình đào tạo Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức và phát triển năng lực cho các đối tượng: doanh chủ, tổ chức, doanh nghiệp, giảng viên và học sinh – sinh viên; từ đó giúp xây dựng môi trường Đổi mới Sáng tạo – Khởi nghiệp bên trong tổ chức, doanh nghiệp, trường học.

Việt Nam
+ 0
Tỉnh/Thành phố​

FiNNO đã đến và hợp tác

Thông qua những chương trình hợp tác với các tỉnh thành phố trải dài khắp Việt Nam, FiNNO đã, đang và sẽ mang những giá trị Đổi mới Sáng tạo hỗ trợ các tổ chức/doanh nghiệp chuyển đổi, thích ứng và phát triển.

FiNNO - Innovators
+ 0
Nhà Đổi mới

Cá nhân chuyển đổi thành những nhà đổi mới

Từ những chương trình đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ, hơn 20,000 chuyên gia về Đổi mới Sáng tạo đang công tác trong các tổ chức/doanh nghiệp đã, đang và sẽ đóng góp những giá trị cho hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo tại Việt Nam

Từ Ý tưởng đến Doanh nghiệp với

Đổi mới Sáng tạo

FiNNO cung cấp các giải pháp đào tạo, tư vấn và ươm tạo về Đổi mới sáng tạo cho các trường đại học, công ty khởi nghiệp và các tổ chức, doanh nghiệp cần ứng dụng đổi mới sáng tạo để phát triển thông qua các chương trình:

FiNNO - Quá trình chuyển đổi doanh nghiệp

Thực hiện chuyển đổi

Đổi mới Sáng tạo

FiNNO - TƯ duy Khởi nghiệp

Tư duy Khởi nghiệp trong Doanh nghiệp

Trang bị tư duy khởi nghiệp cho các cá nhân bên trong tổ chức, doanh nghiệp
FiNNO - Tư duy Sáng tạo

Tư duy Sáng tạo​

Hình thành tư duy tạo sản phẩm, giải quyết vấn đề sáng tạo cho các cá nhân trong tổ chức, doanh nghiệp​
FiNNO - Tư duy Thiết kế

Tư duy Thiết kế

Hình thành tư duy và hiểu biết về quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm
FiNNO - Huấn luyện viên Đổi mới Sáng tạo

Đào tạo Huấn luyện viên Đổi mới Sáng tạo​

Chuyển đổi cá nhân thành chuyên gia đổi mới sáng tạo một cách chuyên sâu​
FiNNO - Sáng tạo và Đổi mới

Sáng tạo và Đổi mới​

Trang bị các phương pháp, công cụ tư duy sáng tạo giúp thúc đẩy sự đổi mới bên trong tổ chức doanh nghiệp​
FiNNO - Khởi nghiệp Tinh gọn

Khởi nghiệp Tinh gọn​

Tư duy và phương pháp tìm hiểu, xây dựng khách hàng như những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới​
FINNO - Đổi mới Mô hình Kinh doanh

Đổi mới cho Mô hình Kinh doanh

Tư duy và phương pháp tìm hiểu, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh của tổ chức và doanh nghiệp​
FiNNO - Chiến lược Đổi mới Sáng tạo

Chiến lược Đổi mới Sáng tạo​

Nhận dạng cơ hội và triển khai đổi mới sáng tạo nhằm mang lại sức sống mới cho môi trường tổ chức, doanh nghiệp.​
 • Tư duy Khởi nghiệp trong Doanh nghiệp​

  Trang bị tư duy khởi nghiệp cho các cá nhân bên trong tổ chức, doanh nghiệp​

 • Tư duy Sáng tạo​

  Hình thành tư duy tạo sản phẩm, giải quyết vấn đề sáng tạo cho các cá nhân trong tổ chức, doanh nghiệp

 • Tư duy Thiết kế

  Hình thành tư duy và hiểu biết về quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm​​

 • Đào tạo Huấn luyện viên Đổi mới Sáng tạo

  Chuyển đổi cá nhân thành chuyên gia đổi mới sáng tạo một cách chuyên sâu​

 • Từ Sáng tạo đến Đổi mới

  Trang bị các phương pháp, công cụ tư duy sáng tạo giúp thúc đẩy sự đổi mới bên trong tổ chức doanh nghiệp​

 • Khởi nghiệp Tinh gọn

  Tư duy và phương pháp tìm hiểu, xây dựng khách hàng như những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới​

 • Đổi mới Mô hình Kinh doanh

  Tư duy và phương pháp tìm hiểu, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh của tổ chức và doanh nghiệp​

 • Chiến lược Đổi mới Sáng tạo

  Nhận dạng cơ hội và triển khai đổi mới sáng tạo nhằm mang lại sức sống mới cho môi trường tổ chức, doanh nghiệp​

Hiểu và Thực hành

Đổi mới Sáng tạo

Được tin tưởng bởi

Hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo

Việt Nam