FiNNO - Đổi mới Sáng tạo

Chúng tôi hỗ trợ tổ chức

như công ty khởi nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ tổ chức

Thay đổi, Đổi mới, Sáng tạo

như công ty khởi nghiệp

Chúng tôi cung cấp nền tảng thúc đẩy các nhân tố trong tổ chức sáng tạo và phát triển từ ý tưởng thành sản phẩm thành công

 • Ý tưởng

  Chuyển đổi cá nhân sáng tạo, tạo dựng ý tưởng đột phá

 • Ươm mầm

  Xây dựng hệ sinh thái đổi mới, giải quyết vấn đề sáng tạo

 • Phát triển

  Xây dựng nền móng sáng tạo trong tổ chức, doanh nghiệp

 • Đổi mới

  Thực hiện quá trình đổi mới liên tục cho doanh nghiệp

Ý tưởng

Ươm mầm

Phát triển

Đổi mới

Thúc đẩy Thành công của bạn với

Đổi mới sáng tạo

Sứ mệnh của FiNNO: Mang lại các chương trình đào tạo Đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức và phát triển năng lực cho các đối tượng: doanh chủ, tổ chức, doanh nghiệp, giảng viên và học sinh – sinh viên; từ đó giúp xây dựng môi trường Đổi mới Sáng tạo – Khởi nghiệp bên trong tổ chức, doanh nghiệp, trường học.

VietNam Map
+ 0
Tỉnh/Thành phố​

FiNNO đã đến và hợp tác

Thông qua những chương trình hợp tác với các tỉnh thành phố trải dài khắp Việt Nam, FiNNO đã, đang và sẽ mang những giá trị Đổi mới Sáng tạo hỗ trợ các tổ chức/doanh nghiệp chuyển đổi, thích ứng và phát triển.

Innovators
+ 0
Nhà Đổi mới

Chuyển đổi cá nhân thành những nhà đổi mới

Từ những chương trình đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ, hơn 20,000 chuyên gia về Đổi mới Sáng tạo đang công tác trong các tổ chức/doanh nghiệp đã, đang và sẽ đóng góp những giá trị cho hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo tại Việt Nam

Từ Ý tưởng đến Sản phẩm

với Đổi mới Sáng tạo

FiNNO cung cấp các giải pháp đào tạo, tư vấn và ươm tạo về Đổi mới sáng tạo cho các trường Đại học, công ty Khởi nghiệp và các Tổ chức, Doanh nghiệp cần ứng dụng Đổi mới sáng tạo thông qua các chương trình:

FiNNO - think

Tư duy Khởi nghiệp trong Doanh nghiệp

Trang bị tư duy khởi nghiệp cho các cá nhân bên trong tổ chức, doanh nghiệp

FiNNO - human centered

Tư duy Sáng tạo

Hình thành tư duy tạo sản phẩm, giải quyết vấn đề sáng tạo cho các cá nhân trong tổ chức, doanh nghiệp

FiNNO - reinvented

Tư duy Thiết kế

Hình thành tư duy và hiểu biết về quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm

FiNNO - sprint

Đào tạo Huấn luyện viên Đổi mới Sáng tạo

Chuyển đổi cá nhân thành chuyên gia đổi mới sáng tạo một cách chuyên sâu

FiNNO - progress

Từ Sáng tạo đến Đổi mới

Trang bị các phương pháp, công cụ tư duy sáng tạo giúp thúc đẩy sự đổi mới bên trong tổ chức doanh nghiệp

FiNNO - loop

Khởi nghiệp Tinh gọn

Tư duy và phương pháp tìm hiểu, xây dựng khách hàng như những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới

Đổi mới Mô hình Kinh doanh

Tư duy và phương pháp tìm hiểu, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh của tổ chức và doanh nghiệp

FiNNO - liên tục

Chiến lược Đổi mới Sáng tạo

Nhận dạng cơ hội và triển khai đổi mới sáng tạo nhằm mang lại sức sống mới cho môi trường tổ chức, doanh nghiệp.

 • Tư duy Khởi nghiệp trong Doanh nghiệp​

  Trang bị tư duy khởi nghiệp cho các cá nhân bên trong tổ chức, doanh nghiệp​

 • Tư duy Sáng tạo​

  Hình thành tư duy tạo sản phẩm, giải quyết vấn đề sáng tạo cho các cá nhân trong tổ chức, doanh nghiệp

 • Tư duy Thiết kế

  Hình thành tư duy và hiểu biết về quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm​​

 • Đào tạo Huấn luyện viên Đổi mới Sáng tạo

  Chuyển đổi cá nhân thành chuyên gia đổi mới sáng tạo một cách chuyên sâu​

 • Từ Sáng tạo đến Đổi mới

  Trang bị các phương pháp, công cụ tư duy sáng tạo giúp thúc đẩy sự đổi mới bên trong tổ chức doanh nghiệp​ [Xem thêm...]

 • Khởi nghiệp Tinh gọn

  Tư duy và phương pháp tìm hiểu, xây dựng khách hàng như những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới​

 • Đổi mới Mô hình Kinh doanh

  Tư duy và phương pháp tìm hiểu, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh của tổ chức và doanh nghiệp​

 • Chiến lược Đổi mới Sáng tạo

  Nhận dạng cơ hội và triển khai đổi mới sáng tạo nhằm mang lại sức sống mới cho môi trường tổ chức, doanh nghiệp​

Những chương trình và dự án

được tin tưởng trên khắp Việt Nam

Bài viết chuyên môn

FiNNO - Giới thiệu mô hình kinh doanh

Mô hình kinh doanh: Vì sao? Như thế nào?

Mô hình kinh doanh, được giới thiệu từ năm 2005 bởi Alexander Osterwalder, đã chứng minh chỗ đứng của mình trong rất nhiều hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp...

Đọc thêm