Skip to content
FiNNO - Tư duy Sáng tạo

Tư duy Sáng tạo

Chuyển hoá những cá nhân có chuyên môn thành con người sáng tạo nhằm tăng tốc quá trình hình thành, phát triển và đánh giá các ý tưởng bên trong tổ chức, doanh nghiệp.

Sáng tạo là món quà được trao cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự tự tin sáng tạo không phải ai cũng có thể phát huy.

Vì sao?

Lợi ích của

Tư duy Sáng tạo

Cá nhân

Hình thành và phát triển sự tự tin sáng tạo cá nhân. Hiểu rõ và thực hiện quá trình tư duy sáng tạo nhóm

Tổ chức

Mở rộng hợp tác sáng tạo bên trong tổ chức. Xây dựng môi trường hợp tác sáng tạo trong tổ chức, doanh nghiệp

Giải pháp

Hình thành và đánh giá những sản phẩm, dịch vụ mới với phương pháp tư duy sáng tạo hệ thống

Mục tiêu

Tư duy Sáng tạo

Thông hiểu

Hiểu các khái niệm cơ bản về sáng tạo, các mức sáng tạo và mô tả được các thành phần sáng tạo cá nhân

Trải nghiệm

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc sáng tạo cá nhân và tổ chức. Trải nghiệm văn hóa học tập sáng tạo bên trong tổ chức.

Phương pháp

Vận dụng phương pháp tư duy sáng tạo hệ thống vào việc phát triển ý tưởng, sản phẩm mới

Hợp tác

Xây dựng nhóm sáng tạo và điều phối nhóm sáng tạo trong việc phát triển và lựa chọn ý tưởng

Nội dung chi tiết chương trình

Tư duy Sáng tạo

Những nội dung chính chúng ta sẽ thảo luận trong chương trình:

 • Tư duy sáng tạo: phương pháp và công cụ

  Làm thế nào để hình thành và phát huy tư duy sáng tạo

 • Làm thế nào để phát triển ý tưởng sáng tạo?

  Thông qua hoạt động “kích não”, các phương pháp tư duy sáng tạo hệ thống

 • Làm thế nào để hình thành và điều phối đội nhóm sáng tạo?

  Thông qua sáng tạo tập thể tạo ra những ý tưởng mới cho tổ chức, doanh nghiệp

 • Giới thiệu về sáng tạo
 • Các khái niệm cơ bản về sáng tạo, tư duy sáng tạo, đổi mới
 • Các rào cản của việc sáng tạo

 • Các thành phần tư duy sáng tạo
 • Cách đánh giá sản phẩm sáng tạo

 • Phát triển năng lực sáng tạo cá nhân

 • Các công cụ phát triển kỹ năng và tư duy sáng tạo

 • Phương pháp kích não
 • Phương pháp sáng tạo từ khuôn mẫu
 • Phương pháp tư duy sáng tạo hệ thống

 • 5 kỹ năng sáng tạo của nhà lãnh đạo
 • Xây dựng nhân lực sáng tạo
 • Áp dụng sáng tạo trong việc phát triển ý tưởng

Tại sao khách hàng lựa chọn

Tư duy Sáng tạo

 • Tập trung chuyển đổi cá nhân

  Chuyển đổi các cá nhân với chuyên môn thành những con người sáng tạo.

 • Theo sát thực tế tổ chức

  Trao đổi liên tục về các vấn đề và giải pháp xuất phát từ thực tiễn

 • Thúc đẩy việc hợp tác

  Học tập tương tác thúc đẩy việc hợp tác giữa những đối tượng chuyên môn khác nhau

Liên hệ nhận thông tin về

Tư duy Sáng tạo

Các thông tin liên hệ

Đăng ký liên hệ