Skip to content

Hoạt động đổi mới sáng tạo tháng 5/2022: Các hội thảo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Các hoạt động đổi mới sáng tạo của FiNNO tháng 5/2022

1. Hội thảo “Đổi mới Mô hình kinh doanh và chuyển đổi số ngành du lịch” ngày 14/5/2022

“Đổi mới Mô hình kinh doanh và chuyển đổi số ngành du lịch”, là chủ đề ông Trương Thanh Hùng, Chủ tịch, đại diện cho FiNNO Group đồng hành cùng ĐH Nguyễn Tất Thành, trong việc thúc đẩy tinh thần và định hướng tư duy khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên.

2. Hoạt động tập huấn cán bộ khởi nghiệp tỉnh Điện Biên ngày 23-24/5/2022

FiNNO - Hoạt động đổi mới: Tập huấn tại Điện Biên và ĐH Nguyễn Tất Thành
Hoạt động tập huấn tại Điện Biên và ĐH Nguyễn Tất Thành

Trong 2 ngày (23 – 24/5/2022), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên phối hợp với Công ty Tư vấn đổi mới sáng tạo FiNNO tổ chức tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ phụ trách khởi nghiệp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh.
Khóa tập huấn có sự tham gia của 80 học viên là các lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các huyện và sinh viên có ý định khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Qua lớp tập huấn, với sự dẫn dắt của Ông Trương Thanh Hùng – Chủ tịch FiNNO, các học viên đã được trang bị và nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từ đó có thể vận dụng tốt vào hoạt động của mình, phù hợp với vai trò chức năng và mục đích tương ứng trong HST khởi nghiệp tỉnh.

3. Diễn đàn “Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương” của VCCI và VSMA đồng tổ chức

Một diễn đàn quan trong với mục tiêu khai mở, kết nối, và thực làm để phát triển.
FiNNO vẫn đồng hành cùng VCCI, VSMA thực hiện sứ mệnh đổi mới sáng tạo góp phần kiến taọ Việt Nam thịnh vượng.

Tổng hợp bởi FiNNO

Leave a Reply

Your email address will not be published.