Skip to content
FiNNO - Sáng tạo và Đổi mới

Từ Sáng tạo
đến Đổi mới

Doanh nghiệp và Tổ chức xây dựng văn hoá sáng tạo bên trong để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sáng tạo như thế nào?

"Sáng tạo là quá trình dẫn đến thay đổi; bạn sẽ không thể chủ động thay đổi nếu không có sáng tạo"

Lợi ích của

Sáng tạo và Đổi mới

FiNNO

Văn hóa sáng tạo

Những con người với tư duy sáng tạo và kỹ thuật sáng tạo có thể là hạt nhân của những nhóm đổi mới trong tổ chức doanh nghiệp.

FiNNO - Innovation

Tư duy Sáng tạo

Kỹ thuật tìm kiếm và đánh giá ý tưởng sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại cho tổ chức doanh nghiệp

Mục tiêu chương trình

Sáng tạo và Đổi mới

FiNNO - Tự tin Sáng tạo

Tự tin Sáng tạo

Thúc đẩy bạn cùng đồng đội thoát khỏi vùng an toàn, áp dụng tư duy sáng tạo hình thành ý tưởng mới
FiNNO - Tư duy và phương pháp

Tư duy, phương pháp

Học hỏi và rèn luyện sử dụng các công cụ hỗ trợ hình thành và đánh giá ý tưởng sáng tạo.
FiNNO - Tầm nhìn

Giải quyết vấn đề

Hình thành tư duy giải quyết vấn đề sáng tạo và phát triển sản phẩm, dịch vụ hướng khách hàng

2 ngày huấn luyện tương tác

Sáng tạo và Đổi mới

Những nội dung chính chúng ta sẽ thảo luận trong chương trình:

 • Tư duy sáng tạo có vai trò thế nào trong doanh nghiệp?

  Làm thế nào để hình thành và phát huy tư duy sáng tạo?

 • Quá trình đổi mới trong tổ chức, doanh nghiệp trông như thế nào?

  Bức tranh toàn cảnh của quá trình đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

 • Quá trình từ Sáng tạo đến Đổi mới trông như thế nào?

  Xây dựng văn hóa sáng tạo trong tổ chức, qua đó tạo nền tảng chuyển đổi đổi mới sáng tạo.

Ngày 1: Sáng tạo và Tạo lập ý tưởng

 • Tổng quan về 10 kiểu Đổi mới
 • Kỹ thuật: Tư duy Phản biện & Phát huy Trí tuệ nhóm
 • Ứng dụng vào thực tiễn

 • Hướng dẫn xác định cơ hội
 • Khám phá nhu cầu xã hội và xu hướng công nghệ đột phá
 • Thảo luận: Từ Xu hướng đến Cơ hội

Ngày 2: Kiểm chứng ý tưởng

 • Lý thuyết: Tư duy Tương tự – học hỏi từ những doanh nghiệp thành công
 • Sáng tạo và Đổi mới từ góc nhìn của khách hàng
 • Ứng dụng vào thực tiễn
 • Thảo luận: Chân dung và Hành vi của Khách hàng

 • Phương pháp tư duy hội tụ: xuất phát từ hàng trăm ý tưởng để chọn một ý tưởng kinh doanh của bạn
 • Thảo luận và tổng kết khóa học

Nhận thông tin về chương trình

Sáng tạo và Đổi mới

Các thông tin liên hệ

Đăng ký liên hệ