Skip to content
FiNNO - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Dũng

Chuyên gia Đổi mới Sáng tạo

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Dũng

Hành trình Đổi mới Sáng tạo của

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Dũng​

 • 05/2017 – nay: Đồng sáng lập | Giám đốc Sáng tạo

  FiNNO Venture (Công ty cổ phần Tư vấn Đổi mới Sáng tạo FiNNO). Một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo giảng viên nguồn, chuyên gia đổi mới sáng tạo – khởi nghiệp

 • 10/2018 - 12/2021: Chuyên gia đổi mới sáng tạo | Giảng viên

  Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM

 • 06/2015 – 06/2017: Chuyên gia tư vấn/ Giảng viên về Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp

  Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo IPP (Dự án hợp tác song phương Phần Lan và Việt Nam. Chuyên gia tư vấn, Huấn luyện sáng tạo (innovation coach) cho startup trong chương trình.

 • 06/2014 – 10/2018: Phó giám đốc | Chuyên gia Ươm tạo

  tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa. Vận hành và quản lý chương trình ươm tạo; Phát triển các chương trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Đại học Bách Khoa ĐHQG Tp.HCM

 • 04/2003 – 10/2018: Giảng viên | Nghiên cứu viên cao cấp

  Bộ môn Kỹ thuật Ô tô - Máy động lực | Phòng thí nghiệm Trọng Điểm Động cơ Đốt trong, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

 • Tiến sĩ Khoa học năng lượng, Đại học Kyoto, Nhật Bản

Các bài viết chuyên môn của

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Dũng​