Skip to content
FiNNO - Khởi nghiệp Tinh gọn

Khởi nghiệp tinh gọn

là tư duy, công cụ giúp tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thiết lập quá trình học tập có kiểm chứng các yếu tố thị trường, sản phẩm, mô hình kinh doanh,…

Vì sao các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có thể nhanh chóng trở thành những doanh nghiệp thành công?

Học hỏi có kiểm chứng

Nền tảng của

Khởi nghiệp Tinh gọn

Hiểu khách hàng

Hiểu được những nỗi đau, nhu cầu từ cốt lõi của khách hàng thông qua tiếp xúc, phỏng vấn

Học hỏi liên tục

Học hỏi nhanh chóng thông qua kiểm chứng liên tục các giả thiết với khách hàng và thị trường

Tư duy tinh gọn

Tư duy giúp các doanh nghiệp sáng tạo trên thế giới tạo ra sản phẩm, dịch vụ đột phá chinh phục thị trường

Lợi ích khi Doanh nghiệp áp dụng

Khởi nghiệp Tinh gọn

Tại sao doanh nghiệp cần phải áp dụng Khởi nghiệp Tinh gọn?

Khởi nghiệp tinh gọn là một cách tiếp cận sáng tạo trong việc bắt đầu một dự án mới trong một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp lớn và SME. Đặc điểm của khởi nghiệp tinh gọn có thể được tóm tắt như:

Thử nghiệm

Xây dựng các giả thuyết và các thử nghiệm về ý tưởng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

Kiểm chứng

Dựa trên khách hàng, thị trường và người dùng xác nhận hoặc bác bỏ các giả thuyết, thử nghiệm

Liên tục

Tiến hành liên tục vòng lặp thử nghiệm - kiểm chứng để học hỏi từ khách hàng, thị trường

Khai phá

Xây dựng giá trị sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhằm khai phá thị trường mới, ý tưởng mới

 • Thử nghiệm

  Xây dựng các giả thuyết và các thử nghiệm về ý tưởng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

 • Kiểm chứng

  Dựa trên khách hàng, thị trường và người dùng xác nhận hoặc bác bỏ các giả thuyết, thử nghiệm

 • Liên tục

  Tiến hành liên tục vòng lặp thử nghiệm - kiểm chứng để học hỏi từ khách hàng, thị trường

 • Khai phá

  Xây dựng giá trị sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhằm khai phá thị trường mới, ý tưởng mới

Nội dung chương trình

Khởi nghiệp Tinh gọn

Những nội dung chính chúng ta sẽ thảo luận trong chương trình huấn luyện:

 • Học hỏi liên tục từ thị trường

  Làm thế nào kiểm chứng giả thuyết ý tưởng?

 • Từ sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng

  Làm thế nào để phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với thị trường?

 • Tăng tốc quá trình phát triển

  Làm thế nào có thể hiểu được khách hàng một cách hiệu quả?

 • Chu kỳ khởi nghiệp tinh gọn
 • Phương pháp tiếp cận dựa trên kiểm chứng giả thuyết
 • Khám phá 4 loại sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP)
 • Tìm hiểu cách thức và thời điểm tinh chỉnh quanh trục giá trị (Pivot)

 • Ưu tiên chạy thử nghiệm
 • Xây dựng một giả thuyết và thiết kế một thử nghiệm
 • Khám phá bước Xây dựng (Build) của vòng lặp tinh gọn
 • Khám phá bước Đo lường (Measure) của vòng lặp tinh gọn
 • Khám phá bước Học hỏi (Learn) của vòng lặp tinh gọn
 • Phỏng vấn khách hàng để hiểu kiểm định giả định Khách hàng/Sản phẩm

 • Bài học từ thực tế các doanh nghiệp khởi nghiệp
 • Áp dụng tư duy và phương pháp khởi nghiệp tinh gọn vào thực tiễn doanh nghiệp để phát triển và đổi mới

Liên hệ nhận thông tin về

Khởi nghiệp Tinh gọn

Bạn đã sẵn sàng để chinh phục khách hàng?

Các thông tin liên hệ

Đăng ký liên hệ