Skip to content

Bootcamp – Chương trình huấn luyện tập trung cho doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp Bình Định (tháng 7/2022)

Chương trình Huấn luyện các dự án ươm tạo khởi nghiệp tại Bình Định đã được diễn ra trong 5 ngày, từ 03-07/7/2022, dành cho các Champion Startups được lựa chọn trong chương trình ươm tạo của tỉnh.

FiNNO - Bootcamp  - Chương trình huấn luyện tập trung cho doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp Bình Định (tháng 7/2022)

Chương trình có sự tham gia đồng hành của FiNNO Group, đại diện từ ông Trương Thanh Hùng, chủ tịch công ty.

FiNNO - Bootcamp  - Chương trình huấn luyện tập trung cho doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp Bình Định (tháng 7/2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *