Skip to content

Xây dựng đội ngũ cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đồng Tháp (tháng 7/2022)

✅ Từ 13-15/07/2022, Khóa huấn luyện kỹ năng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho khu vực Tây Nam Bộ sẽ được diễn ra, do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp cùng Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (VSMA), Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đồng Tháp (Đồng Tháp BSSC) tổ chức, dành cho các Cố vấn khởi nghiệp, Giảng viên CĐ/ĐH, Chuyên gia đã từng tham gia các hoạt động đào tạo/giảng dạy về khởi nghiệp, Các doanh nhân có kinh nghiệm trên 5 năm, Lãnh đạo các đơn vị có tổ chức các hoạt động khởi nghiệp.

FiNNO - Khóa huấn luyện kỹ năng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nam Bộ cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nam Bộ
Khóa huấn luyện kỹ năng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nam Bộ

💚 Theo số liệu nghiên cứu, Người cố vấn (Mentor) giữ vai trò vô cùng quan trọng trong hành trình của một startup, các startup có mentor tỷ lệ thành công là 33%, trong khi đó các startup không có mentor tỷ lệ này chỉ là 10%.

🔰 Chương trình mang đến cho người cố vấn tương lai những kiến thức, kinh nghiệm để thực hành hoạt động cố vấn khởi nghiệp, đồng thời cung cấp cho các nhà quản lí, cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp có những cách thức phối hợp cùng thúc đẩy sự phát triển của HST KN địa phương.

FiNNO - Ông Trương Thanh Hùng - FiNNO Group, tham gia đồng hành giảng viên của chương trình
Ông Trương Thanh Hùng – FiNNO Group, tham gia đồng hành giảng viên của chương trình cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực Tây Nam Bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *