Skip to content

Tham gia “Chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất”

Chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất là chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Samsung.

FiNNO - PGS TS Nguyễn Ngọc Dũng tham gia chương trình Cải tiến sản xuất

Mục tiêu chương trình nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong nước có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu tư vấn, hỗ trợ cải tiến, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, chế biến và chế tạo.

Năm 2020, chương trình đào tạo 120 người, chia thành 4 khóa, đào tạo cả 2 khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. FiNNO xin chúc mừng toàn thể các anh chị em đã kết thúc khoá học xuất sắc, được chuyên gia đào tạo Samsung xác nhận đạt mức chuẩn “pro” về tư vấn năng suất chất lượng.

Xin chúc mừng 1 thành viên FiNNO – PGS. TS Nguyễn Ngọc Dũng – đã về đích cùng Team C, khoá 10 tại Tp.HCM.

Việc kết hợp giữa cải tiến năng suất, chất lượng và đổi mới sáng tạo sẽ tạo nên những giá trị mới để FiNNO có thể cùng các doanh nghiệp xây dựng tinh thần doanh chủ, mang văn hoá đổi mới sáng tạo đến với mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *