Skip to content

Hoạt động tháng 7/2020: các chương trình đào tạo khởi nghiệp

Khóa đào tạo: Hoàn thiện mô hình kinh doanh cho ý tưởng khởi nghiệp tại Lâm Đồng 03-04/07/2020

Mỗi ngọn tháp được xây lên, chúng tôi lại thấy năng lượng của mình được đổ đầy lại.

Tiếp tục hành trình thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên khắp đất nước, FiNNO có dịp dừng chân tại tỉnh Lâm Đồng, đến với TP Đà Lạt, xứ sở ngàn hoa, và đặc biệt không đèn giao thông và không máy lạnh trong khách sạn!

FiNNO - Khóa đào tạo: Hoàn thiện mô hình kinh doanh cho ý tưởng khởi nghiệp tại Lâm Đồng 03-04/07/2020
Khóa đào tạo: Hoàn thiện mô hình kinh doanh cho ý tưởng khởi nghiệp tại Lâm Đồng 03-04/07/2020

Cảm ơn những tình cảm ấm áp của cư dân nơi xứ lạnh. Hứa hẹn một HST KNST được hình thành sớm nhất trong thời gian đến.

Chương trình TOT cho các giảng viên và cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam 12/07/2020

Thực hiện nhiệm vụ của Đề án 844, FiNNO tiếp tục đồng hành cùng ĐH Huế thực hiện chương trình TOT dành cho các giảng viên và cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam

FiNNO - Chương trình TOT cho các giảng viên và cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam 12/07/2020
Chương trình TOT cho các giảng viên và cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam 12/07/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.