Skip to content

Phát triển bản thân – Personal development

FiNNO - Xây dựng tự tin sáng tạo

Xây dựng sự tự tin sáng tạo

Sáng tạo là khả năng tự nhiên của mỗi con người chúng ta [1], nhưng tại sao khi trưởng thành, chúng ta dường như ít sáng tạo hơn (hay chính bản thân chúng ta tự nghĩ như vậy). Vậy đâu là trở ngại cho chúng ta trong quá trình sáng tạo? Chính bản thân chúng ta không có sự tự tin hay môi trường xung quanh chúng ta không ủng hộ việc sáng tạo? Mời bạn cùng FiNNO đồng hành trong hành trình tìm hiểu và phát sự tự tin sáng tạo trong mỗi chúng ta:

Read More »Xây dựng sự tự tin sáng tạo
FiNNO - Entrepreneurship và Doanh nhân

Entrepreneur và Doanh nhân, liệu chúng ta có hiểu đúng không?

Entrepreneur liệu có phải nên được dịch là “Doanh nhân” không? Liệu có từ nào để dịch rõ nghĩa của Entrepreneurship hơn là “Khởi sự kinh doanh hay không”? Hôm nay chúng ta hãy thử quay ngược về điểm bắt đầu để tìm hiểu xem: Liệu chúng ta có hiểu đúng, dùng đúng các khái niệm mà chúng ta thường xuyên sử dụng hay không?

Lưu ý: Trong bài viết, các từ “Entrepreneur”, “Entrepreneurship” và “Entrepreneurial” sẽ không được dịch sang tiếng Việt, chúng ta sẽ cùng thảo luận trong phần 2 của bài viết

Read More »Entrepreneur và Doanh nhân, liệu chúng ta có hiểu đúng không?