Skip to content

Đào tạo cho các doanh nghiệp khu vực phía Bắc từ 22-25/8/2020 tại Quảng Ninh.

Ông Trương Thanh Hùng, Giám đốc điều hành FiNNO Group tham gia đào tạo cho các DN khu vực phía Bắc từ 22-25/8/2020 tại Quảng Ninh.

FiNNO - ToT Quảng Ninh

Đây là khóa huấn luyện nằm trong chuỗi chương trình đào tạo “Khởi nghiệp liêm chính và Đổi mới sáng tạo” được phối hợp tổ chức bởi Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Đại sứ quán Anh trong năm 2020

FiNNO - ToT Quảng Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *