Skip to content

Chương trình huấn luyện “Tư duy sáng tạo” cho doanh nghiệp TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dũng, FiNNO Group, trực tiếp đào tạo Chương trình huấn luyện “Tư duy sáng tạo” cho 25 học viên đến từ các doanh nghiệp TP HCM.

FiNNO - Tư duy Sáng tạo Doanh nghiệp

Tư duy sáng tạo giúp phát triển ý tưởng sáng tạo đột phá, nhằm tìm ra các giải pháp cho các vấn đề hiện tại của doanh nghiệp, đặc biệt hữu ích khi đối phó với đại dịch Covid19.

FiNNO - Tư duy Sáng tạo Doanh nghiệp
FiNNO - Tư duy Sáng tạo Doanh nghiệp
FiNNO - Tư duy Sáng tạo Doanh nghiệp
FiNNO - Tư duy Sáng tạo Doanh nghiệp

Think creativity, think FiNNO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *