Skip to content

Khoá đào tạo iStartX Bootcamp dành cho top 25 cuộc thi CIC – ITP, ngày 24-28/8/2020

Kết thúc khoá đào tạo iStartX Bootcamp 5 ngày, dành cho Top 25 Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2020 tại Khu Công nghệ Phần mềm – ĐHQG HCM – ITP, ngày 24-28/8/2020.

FiNNO - IStartX

Thật ấn tượng với nhiều dự án quá hay và đúng chất startup! Hứa hẹn nhiều dự án trở thành doanh nghiệp có triển vọng phát triển trong tương lai.

FiNNO - IStartX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *