Skip to content

Chương trình tập huấn “Khởi nghiệp Liêm chính và Đổi mới Sáng tạo” tại Cần Thơ, ngày 08-11/09/2020

“Liêm chính là làm đúng ngay cả khi không có ai xung quanh”. Liêm chính trong Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo là gì?

  • Là sự trung thực của bản thân nhà sáng lập, nhà quản lý: nhằm chấp nhận, thừa nhận sự phản hồi của thị trường về sản phẩm,
  • Là sự chính trực trong kinh doanh, không chỉ ở cá nhân nhà sáng lập mà còn hướng đến trở thành văn hóa doanh nghiệp,
  • Sự chính trực, liêm chính là thước đo để thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau trong đầu tư, hợp tác KD.
FiNNO - Khởi nghiệp Liêm chính

Chương trình được tổ chức bởi Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp trong khuôn khổ Dự án thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng của UNDP do Quỹ thịnh vượng Anh tài trợ, Hội đồng Cố vấn KNĐMST Quốc gia đồng hành cùng thực hiện.Ông Trương Thanh Hùng và Nguyễn Ngọc Dũng – 2 founders của FiNNO hân hạnh là giảng viên chính của Khoá 5 dành cho Cán bộ xây dựng HST khởi nghiệp, GV trường ĐH và DN khởi nghiệp khu vực ĐBSCL được tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 8-11/9/2020

FiNNO - Khởi nghiệp Liêm chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *