Workshop Quản lý chương trình Cố vấn Khởi nghiệp – ngày 05/11/2020

CEO của FiNNO Group thực hiện huấn luyện và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn 5 năm làm cố vấn của mình cho các mentors của Huế về Kỹ năng Quản lý chương trình Cố vấn Kỹ năng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp vào ngày 05/11/2020

FiNNO - mentoring

Hoạt động nằm trong Nhiệm vụ thuộc Đề án 844 do Trung tâm KNĐMST của ĐH Huế và FiNNO phối hợp thực hiện

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.