Skip to content

Chương trình tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp trong giáo dục phổ thông tại Kiên Giang ngày 18/11/2020

Giáo dục khởi nghiệp phải bắt đầu từ gốc!

FiNNO-Tap-huan-Kien-Giang-1

Ông Trương Thanh Hùng – CEO FiNNO Group tiếp tục hành trình chuyển giao tư duy và phương pháp giáo dục khởi nghiệp, với sự tham gia của hơn 200 học viên là các thầy cô đến từ các trường THPT và THCS trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

FiNNO-Tap-huan-Kien-Giang-3
FiNNO-Tap-huan-Kien-Giang-3

Leave a Reply

Your email address will not be published.