Skip to content

Chia sẻ về vai trò của việc chuẩn hoá kỹ năng mentoring và kết nối các cộng đồng mentor trên cả nước

Thay mặt cho Hội đồng Cố vấn KNĐMST Quốc gia (VSMA), CEO của FiNNO ông Trương Thanh Hùng – PCT Hội đồng chia sẻ về vai trò của việc chuẩn hoá kỹ năng mentoring và kết nối các cộng đồng mentor trên cả nước tại sự kiện Hue Mentoring Network được tổ chức bởi Trung tâm KNĐMST TT Huế

FiNNO-Hue-Mentoring-Network-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *