Skip to content

Khóa huấn luyện các mô hình kinh tế Đổi mới Sáng tạo do phụ nữ làm chủ được tổ chức bởi Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh – 3 ngày (22-24/9/2020)

FiNNO Group tiếp tục đồng hành thực hiện khóa huấn luyện 3 ngày (22-24/9/2020) dành cho các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ được tổ chức bởi Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh.

FiNNO - Đào tạo đổi mới sáng tạo

Thật trân trọng sự tâm huyết của Lãnh đạo và chuyên viên của Hội trong những nỗ lực ‘Thay đổi cách làm – Thay đổi kết quả’ cho các mô hình kinh tế địa phương.

FiNNO - Đào tạo đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo trong khởi nghiệp và phát triển kinh tế là cách thức đổi mới tư duy làm kinh tế cần sự thay đổi ngay, không chần chừ, không để tuổi tác và kinh nghiệm trì hoãn.

FiNNO - Đào tạo đổi mới sáng tạo
Bác học viên 87 tuổi vẫn tham gia hăng say suốt 3 ngày để thay đổi, tại sao không phải là bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *