Skip to content

Hội thảo “Hợp tác phát triển minh bạch và bền vững trong thời đại số”, ngày 16/10/2020

“Hợp tác phát triển mình bạch và bền vững trong thời đại số” là chủ đề Diễn đàn khởi nghiệp ASEAN đã diễn ra vào sáng nay, ngày 16/10/2020 tại Hà Nội.

FiNNO - Hội đồng cố vấn khởi nghiệp quốc gia

Đến với diễn đàn, Ông Nguyễn Ngọc Dũng và Ông Trương Thanh Hùng, đại diện FINNO Group, với vai trò thành viên Hội đồng cố vấn KN ĐMST VN, đã có bài chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện huấn luyện về Bộ công cụ Khởi nghiệp liêm chính dành cho những nhà đầu tư và startups cho đến nay tại VN.

FiNNO - Ông Trương Thanh Hùng, Hội đồng cố vấn khởi nghiệp quốc gia

Tin rằng Việt Nam sẽ có thêm nhiều startup nhận được sự trợ lực đến từ nhiều nguồn trong khu vực Asean.

FiNNO - Hội đồng cố vấn KN ĐMST Quốc gia
FiNNO - Hội đồng cố vấn KN ĐMST Quốc gia

Cảm ơn bài viết Khóa đào tạo: Hoàn thiện mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp từ báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *