Skip to content

Hoạt động Huấn luyện – Tư vấn – Đào tạo dành cho các dự án, doanh nghiệp, giảng viên nguồn, cán bộ hỗ trợ Khởi nghiệp xuyên Việt, từ 17-31/10/2020

Hành trình Huấn luyện – Tư vấn – Đào tạo dành cho các dự án, doanh nghiệp, giảng viên nguồn, cán bộ hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp của FiNNO cộng tác với VCCI và các đối tác.

FiNNO - Giảng viên nguồn VCCI

Từ 17/10 đến 31/10/2020, FiNNO đã có hành trình xuyên qua Hà Nội – Hải Phòng -Điện Biên – Sài Gòn, với các hoạt động hỗ trợ phát triển HST KN tại các điểm đến.

FiNNO - Giảng viên nguồn VCCI

Đọc thêm bản tin từ Diễn đàn doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *