Skip to content

Chuỗi hoạt động phát triển hệ sinh thái KN ĐMST tháng 11/2020

Chuỗi hoạt động của FiNNO trong tháng 11/2020, với nhiều sự kiện quan trọng:

Tham gia Hội đồng giám khảo Hackathon ĐH Huế 25/11/2020

Tham gia trao đổi tại Techfest 2020, 28-29/12/2020, với 2 nội dung:

  • Hội nghị tạo dựng đòn bẩy liêm chính trong khởi nghiệp.
  • Hội thảo KN ĐMST từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published.