Skip to content

Chuỗi hoạt động phát triển hệ sinh thái KN ĐMST tại Huế, Quảng Bình và Quảng Ngãi tháng 12/2020

Để hỗ trợ HST các tỉnh phát triển, FiNNO tiếp tục đồng hành trên các mặt trận thúc đẩy tinh thần Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo trên các tỉnh trong nửa đầu tháng 12/2020

👍2/12: Tham gia thành viên BGK chung kết KNĐMST SV ĐH Luật- ĐH Huế.

FiNNO - BGK KNDMST ĐH Luật - Huế
FiNNO - BGK KNDMST ĐH Luật - Huế

👍3/12: Gặp gỡ, thực hiện ươm tạo đối với dự án thuộc Khoa Du lịch, ĐH Huế.

👍 Đầu tư dự án KN ĐMST tại Quảng Trị

FiNNO - Triển khai kế hoạch đầu tư tại Quảng Trị
FiNNO triển khai kế hoạch đầu tư tại Quảng Trị

👍8/12: Thành viên Ban giám khảo Bán kết cuộc thi YTKN ĐMST ĐH Huế

FiNNO - Thành viên Ban giám khảo Bán kết cuộc thi YTKN ĐMST ĐH Huế

👍 8/12: Huấn luyện các dự án tham gia chung kết Khởi nghiệp tỉnh Quảng Bình

Ông Trưởng Thanh Hùng – Huấn luyện các dự án tham gia chung kết Khởi nghiệp tỉnh Quảng Bình

👍 11,12/12: Giám khảo cuộc thi tại Ngày hội KN ĐMST Quảng Ngãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *