Skip to content

Khoá Đào tạo các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo KV Bắc Trung Bộ, 13/12/2020.

Ông Trương Thanh Hùng – CEO FiNNO group tham gia đào tạo cho nhân sự cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở miền Trung, 13/12/2020.

FiNNO - Khoá Đào tạo các đơn vị cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo KV Bắc Trung Bộ
FiNNO - Khoá Đào tạo các đơn vị cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo KV Bắc Trung Bộ
FiNNO - Khoá Đào tạo các đơn vị cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo KV Bắc Trung Bộ
FiNNO - Khoá Đào tạo các đơn vị cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo KV Bắc Trung Bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *