Skip to content

CEO Trương Thanh Hùng nhận danh hiệu “Cố vấn của năm” 2020 của chương trình Khởi nghiệp Quốc gia

Ngày 08/01/2021, tại Festival Khởi nghiệp 2021 Hà Nội, Chương trình tổng thể về hỗ trợ Khởi nghiệp do Diễn đàn Doanh nghiệp (VCCI) tổ chức tiến hành vinh danh CEO FiNNO ông Trương Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia phụ trách khu vực miền Trung – danh hiệu “Cố vấn của năm”

Mentoring – sức mạnh vô hình trong việc kích hoạt và thúc đẩy năng lượng, năng lực và động lực phát triển, từ cả góc độ cá nhân và công việc, khởi nghiệp.

Mọi sự công nhận của cộng đồng doanh nghiệp, startup về những nỗ lực trong năm 2020 là niềm hạnh phúc của đội ngũ Mentor nói chung và cho chính CEO của FINNO Group Ông Trương Thanh Hùng – Phó CT Hội đồng Cố vấn KNĐMST Quốc gia, người duy nhất được vinh danh là Cố vấn của năm 2020 nói riêng!

FiNNO - Danh hiệu cố vấn của năm

Nguồn: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *