Skip to content

Chương trình đào tạo chuyên đề Mô hình kinh doanh dành cho sinh viên câu lạc bộ Dynamic UEH – 07/01/2021

Ngày 07/01/2021, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Dũng đã tiến hành buổi đào tạo chuyên đề Mô hình kinh doanh dành cho sinh viên câu lạc bộ Dynamic UEH tham dự cuộc thi Big Idea tại trường Đại học Kinh tế TPHCM

FiNNO - Sáng tạo và Mô hình kinh doanh cho Dynamic UEH
FiNNO - Sáng tạo và Mô hình kinh doanh cho Dynamic UEH
Thực hành sáng tạo bằng công cụ 30 vòng tròn
FiNNO - Sáng tạo và Mô hình kinh doanh cho Dynamic UEH
FiNNO - Sáng tạo và Mô hình kinh doanh cho Dynamic UEH

Xem thêm tại Fanpage Dynamic UEH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *