Skip to content

Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại miền Trung tháng 01/2020

Năm 2021, mở đầu chuỗi hoạt động, FiNNO Group chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục quay lại và chứng kiến sự lớn mạnh, phát triển của Hệ sinh thái Khởi nghiệp tại các địa phương miền Trung: Quảng Bình, Nghệ An, Phú Yên sau nhiều năm nỗ lực vì một nền kinh tế sáng tạo.Dưới đây là một số hình ảnh Ông Trương Thanh Hùng- Giám đốc điều hành FiNNO, trong chuỗi hoạt động từ 14-21/1/2021 tại các tỉnh.

FiNNO - Quảng Bình
Ông Trương Thanh Hùng tham gia xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại tỉnh Quảng Bình
FiNNO - Phú Yên
Tại Phú Yên
Tại Nghệ An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *