Skip to content

Xây dựng và Hỗ trợ Hệ Sinh thái Khởi nghiệp tháng 5/2021

Thích ứng với sự gia tăng không ngừng của virus Viêm phổi Vũ Hán – COVID19. FiNNO đã tiến hành tổ chức các hoạt động xây dựng và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tháng 5/2021

  • Định hướng hoạt động cố vấn khởi nghiệp cho các Mentor/Mentee tham gia Chương trình Xmentoring Huế 2021
  • Họp Hội đồng Cố vấn KNĐMST Quốc gia để chốt nội dung Chương trình “Đấu trường Khởi nghiệp” & Cố vấn cho các Mentors Huế trong chương trình Xmentor
  • Cố vấn triển khai Chương trình ClimateLaunchpad Vietnam 2021
  • Cố vấn thực chiến về “Nguyên lý vận hành cuộc sống và doanh nghiệp hiệu quả” vượt qua khó khăn do Covid dành cho DN trong cộng đồng FiNNO Community
  • Chia sẻ về học thuyết “JTBD-nền tảng của mọi ĐMST” dành cho lớp nghiên cứu sinh ĐH Hồng Bàng
  • Chia sẻ về chủ đề “Lựa chọn Mentor phù hợp” và thực hiện cố vấn 1:1 cho cộng đồng DN tại Nghệ An

Một số hình ảnh các hoạt động:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *