Skip to content

Hội thảo “Khởi nghiệp sáng tạo – Hiểu đúng để làm đúng” ngày 22/03/2021

CEO FiNNO Trương Thanh Hùng đến với Hội Doanh nhân trẻ, CLB Khởi nghiệp và Đại học Hà Tĩnh với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo – Hiểu đúng để làm đúng”.

FiNNO - Khởi nghiệp sáng tạo - Hiểu đúng để làm đúng - Hà Tĩnh

Thông qua hội thảo, ông Trương Thanh Hùng đã tiếp nên ngọn lửa khởi nghiệp tại hệ sinh thái non trẻ Hà Tĩnh.

  • FiNNO - Khởi nghiệp sáng tạo - Hiểu đúng để làm đúng - Hà Tĩnh
  • FiNNO - Khởi nghiệp sáng tạo - Hiểu đúng để làm đúng - Hà Tĩnh
  • FiNNO - Khởi nghiệp sáng tạo - Hiểu đúng để làm đúng - Hà Tĩnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *