Skip to content

Xây dựng chương trình ngoại khóa Tư duy Sáng tạo và Khởi nghiệp cho học sinh THCS tỉnh Trà Vinh

Nhằm hình thành cho học sinh nền tảng tư duy sáng tạo và khởi nghiệp, FiNNO cùng đồng hành với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà VinhDự án SME Trà Vinh xây dựng chương trình ngoại khóa Tư duy Sáng tạo và Khởi nghiệp dành cho học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Chương trình đã hoàn thành theo 3 giai đoạn chính:

1. Khảo sát nhu cầu về chương trình ngoại khóa từ địa phương Trà Vinh

Khảo sát nhu cầu về chương trình ngoại khóa từ địa phương Trà Vinh
FiNNO lấy ý kiến từ các Giáo viên THPT đang giảng dạy Tư duy Khởi nghiệp và các Giáo viên, Phụ huynh và Học sinh THCS
Khảo sát nhu cầu về chương trình ngoại khóa từ địa phương Trà Vinh
Với các ý kiến đóng góp, FiNNO tiến hành tổ chức và lên chương trình đào tạo cho Giáo viên THCS để giảng dạy chương trình Ngoại khóa Tư duy Sáng tạo và Khởi nghiệp

2. Tập huấn ToT cho các Giáo viên THCS trong tỉnh Trà Vinh

2. Tập huấn ToT cho các Giáo viên THCS trong tỉnh Trà Vinh
Chương trình tập huấn TOT cho giáo viên THCS
2. Tập huấn ToT cho các Giáo viên THCS trong tỉnh Trà Vinh

3. Đề xuất chương trình và nhận đóng góp từ các Thầy Cô

Đề xuất chương trình và nhận đóng góp từ các Thầy Cô
Đề xuất chương trình và nhận đóng góp từ các Thầy Cô

Thực hiện: FiNNO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *