Skip to content

Đào tạo giảng viên nguồn Đổi mới Sáng tạo tại Nha Trang tháng 07/2020

Chương trình huấn luyện giảng viên nguồn về Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo thuộc Khu vực Nam Trung Bộ mà FiNNO phối hợp thực hiện trong đề án 844, tiếp tục hành trình tháng 7/2020 tại thành phố biển Nha Trang.

FiNNO - Nha Trang
FiNNO - Nha Trang

FiNNO - Nha Trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *