Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp – ĐHQG TP.HCM (giai đoạn 2016-2018)

FiNNO -  Training of Trainer 1
Khóa 1 Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp: Từ 19/12/2016 đến 30/12/2016
Khóa 2 Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp: Từ 13/03/2017 đến 24/03/2017
FiNNO - Training of Trainer 3
Khóa 3 Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp: Từ 03/07/2017 đến 14/07/2017
FiNNO - Training of Trainer 4
Khóa 4 Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp: Từ 07/08/2017 đến 18/08/2017
FiNNO - Training of Trainer 5
Khóa 4 Đào tạo giảng viên Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp: Từ 07/05/2018 đến 18/05/2018
FiNNO - Training of Trainer VNUHCM
FiNNO - Training of Trainer VNU

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.