Đào tạo Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (4 khóa học – 140 giảng viên)

FiNNO - Đào tạo Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Đào tạo Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM – tháng 04/2017
FiNNO - Đào tạo Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM - tháng 04/2017
4 khóa Đào tạo Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.
FiNNO - Đào tạo Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tại Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.