Skip to content

Các hoạt động xây dựng hệ sinh thái Đổi mới & Sáng tạo tháng 11/2021 của FiNNO

1. Tập huấn về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Phòng Kinh tế – UBND Thành phố Huế tổ chức.

Đợt tập huấn dành riêng cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp từ Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân và các dự án khởi nghiệp của thành phố Huế, nhằm hướng dẫn các dự án cách thức hoàn thiện mô hình kinh doanh theo hướng khởi nghiệp sáng tạo.

FiNNO - Tập huấn về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Phòng Kinh tế - UBND Thành phố Huế

Sự kiện có sự tham gia của Ông Trương Thanh Hùng, Giám đốc điều hành FiNNO Group.

FiNNO - Tập huấn về Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Phòng Kinh tế - UBND Thành phố Huế

2. Đồng hành cùng cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST 2021 tại tỉnh Bình Định

Sau khi hoàn thành với Nghệ An, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng, FiNNO Group tiếp tục đồng hành cùng Bình Định huấn luyện cho các Dự án tham gia Cuộc thi KN ĐMST tỉnh 2021.

FiNNO - Các chương trình tập huấn trong cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST 2021 tại tỉnh Bình Định
Các chương trình tập huấn trong cuộc thi Khởi nghiệp ĐMST 2021 tại tỉnh Bình Định

Tổng hợp: FiNNO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *