Creative Thinking - Đào tạo Tư duy Sáng tạo

FiNNO - Chương trinh Creative Kids

Kết thúc chương trình 15 tuần “Creative Kids” tại FiNNO ngày 26/02/2021

Trong khoảng thời gian hơn 18 tuần (15 + 3) của học phần đầu tiên “Creative Kids“, chúng tôi đã chứng kiến sự trưởng thành trong tư duy sáng tạo không hề nhỏ ở những học sinh. Và vào ngày 26/02/2021 vừa qua, phân hệ Đào tạo Tư duy Sáng tạo và Đổi mới trực thuộc FiNNO rất vui mừng khi trao giấy chứng nhận cho các học sinh hoàn thành xuất sắc học phần 1.

Read More »Kết thúc chương trình 15 tuần “Creative Kids” tại FiNNO ngày 26/02/2021