Skip to content

Tập huấn chuyển đổi đổi mới sáng tạo 07/2021

Tập huấn chuyển đổi đổi mới sáng tạo cho các thành viên Hội đồng quản trị và Quản lý các bộ phận của Công ty Cổ phần VINACRAB tháng 07/2021.

Các chủ đề đã huấn luyện:

  1. Xây dựng nền tảng văn hoá ĐMST và tư duy Quản trị tinh gọn trong doanh nghiệp
  2. Phương pháp Quản trị theo mục tiêu (SMART/OKRs) và bộ công cụ sáng tạo dẫn dắt đội nhóm đạt được mục tiêu
  3. Xây dựng giá trị vượt trội cho sản phẩm và thiết kế tuyên bố giá trị
  4. Tối ưu quản trị Chuỗi cung ứng, Chuỗi liên kết và Chuỗi giá trị
  5. Tối ưu quản trị toàn diện chiến lược và mô hình kinh doanh trên một trang giấy

Mời các bạn nghe phản hồi của toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị và Quản lý các bộ phận của Công ty Cổ phần VINACRAB sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện online 4 ngày liên tục về Quản trị Doanh nghiệp sáng tạo do FiNNO thực hiện:

Leave a Reply

Your email address will not be published.