Tự tin Sáng tạo

FiNNO - Xây dựng tự tin sáng tạo

Xây dựng sự tự tin sáng tạo

Sáng tạo là khả năng tự nhiên của mỗi con người chúng ta [1], nhưng tại sao khi trưởng thành, chúng ta dường như ít sáng tạo hơn (hay chính bản thân chúng ta tự nghĩ như vậy). Vậy đâu là trở ngại cho chúng ta trong quá trình sáng tạo? Chính bản thân chúng ta không có sự tự tin hay môi trường xung quanh chúng ta không ủng hộ việc sáng tạo? Mời bạn cùng FiNNO đồng hành trong hành trình tìm hiểu và phát sự tự tin sáng tạo trong mỗi chúng ta:

Read More »Xây dựng sự tự tin sáng tạo