Board of Innovation

FiNNO 4 nguyên tắc Sáng tạo nhóm

4 nguyên tắc nên biết khi sáng tạo trong tập thể

Bài viết được dịch từ 4 golden rules of ideation –  Board of Innovation. Trong bài viết này chúng ta cùng nhau thảo luận về 4 nguyên tắc cần thiết để hình thành, đánh giá ý tưởng khi làm việc tập thể. Từ đó biến môi trường doanh nghiệp, tập thể thành môi trường Sáng tạo

Read More »4 nguyên tắc nên biết khi sáng tạo trong tập thể